Tijdzone veranderen in Cent OS Print

  • 838

Bekijk eerst uw huidige timezone:

# date

u ziet nu uw tijd , tijdzone & datum.

Instellen van de tijdzone
De tijdzone is in Linux is in feite niets meer dan een link naar een bestand. Het bestand /etc/localtime is dus een symlink naar een bestand in /usr/share/zoneinfo, in mijn geval verwijst deze naar /usr/share/zoneinfo/Europe/Amsterdam.
Staat de tijdzone van jouw pc verkeerd, kun je deze wijzigen door het volgende commando in te typen:

#ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Amsterdam /etc/localtime
Verder kunnen we in het bestand /etc/sysconfig/clock aanpassen met een text-editor, en de regel die begint met UTC= de optie true of false meegeven. Linux kijkt tijdens boot naar dit bestand om de tijd in UTC of lokale tijdzone in te stellen.

De klok gelijk zetten
Er zijn 2 manieren om de klok goed te zetten, handmatig of via een tijdserver (via de Internet verbinding).

Handmatig doen we dit met het commando date.
Als je de klok wilt instellen op 5 november, 13:15u, kun je het volgende intikken:

#date 11051315
Als je ook het jaar wilt wijzigen, kun je dit er gewoon achter plaatsen:

#date 110513152006


De hardware klok aanpassen
Om de hardware klok aan te passen aan de huidige systeemtijd, tik je het volgende commando:

#/sbin/hwclock --systohc
Of, als je de hardware klok op UTC ingesteld wilt hebben:
#/sbin/hwclock --systohc --utc

Was dit antwoord nuttig?

« Terug