Postmark oevoegen aan Dirctadmin (Exim) Print

  • 0

Het is altijd aan te raden om eerst Exim te updaten, en te zorgen dat Exim Configuraties aanwezig zijn.

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set exim yes
./build set eximconf yes
./build set eximconf_release 4.5
./build set spamassassin yes
./build update
./build exim
./build exim_conf

 

 

nano /etc/exim.authenticators.post.conf
postmark:
driver = plaintext
public_name = LOGIN
client_send = : key : key

 

 

nano /etc/exim.transports.pre.conf
postmark_smtp:
driver = smtp
port = 587
hosts_require_auth = $host_address
hosts_require_tls = $host_address
 

 

nano /etc/exim.routers.pre.conf
send_via_postmark:
driver = manualroute
domains = ! +local_domains
condition = ${if match_domain{$sender_address_domain}{+local_domains}}
transport = ses_smtp
route_list = * smtp.postmarkapp.comAnd: service exim restart


 


Was dit antwoord nuttig?

« Terug