Apache No space left on device: AH00023: Couldn't create the proxy mutex Print

  • apache, directadmin, error
  • 0

Als je probeert om je Apache Webserver via Directadmin of SSH te herstarten kan het dat je de volgende foutmelding ziet:

No space left on device: AH00023: Couldn't create the proxy mutex

 

De foutmelding komt omdat je server semaphores of shared memory segments tekort komt.

 

Je kunt dit snel oplossen door semaphores vrij te maken die kan met commando: 

ipcs -s | awk -v user=apache '$3==user {system("ipcrm -s "$2)}'

 

Om dit in de toekomst te voorkomen kun je het semaphore limiet van je server verhogen, dit kan je door de volgende regels in /etc/sysctl.conf te plaatsen:

kernel.msgmni = 512
kernel.sem = 250 128000 32 512

 

Update hierna de nieuwe instellingen naar je kernel:

sysctl -p Mocht je hierna toch nog problemen blijven houden, is het raadzaam om een systeembeheerder naar je VPS te laten kijken.


Was dit antwoord nuttig?

« Terug